Projekti

Ruše

/
V aprilu 2018 smo opravili intenzivni podpovršinski terenski pregled in testni izkop ročnih testnih jam na lokaciji, ki je vpisana v register dediščine pod Evidenčno številko dediščine (EŠD): 6344 – […]

Pijava Gorica

/
Arheološke predhodne raziskave so potekale v letih 2018 in 2019 na v Registru nepremične kulturne dediščine evidentiranih območjih arheološke dediščine: EŠD 11819: Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje, EŠD 24390: […]

Ložnica pri Celju

/
V letih 2019 in 2020 smo opravili arheološke raziskave ob gradnji na trasi izgradnje objekta »Kablovod 20 kV, RTP Lava – TP Magistrala zahod« v Občini Celje v naselju Ložnica […]

Ptuj

/
Na Ptuju smo v letih 2018 in 2019 izvedli raziskave ob gradnji, ki so jim v letu 2020 sledila izkopavanja. Odkrita stratigrafija med arheološkimi raziskavami je dokaj kompleksna in zajema […]

Cerknica

/
V letu 2011 smo izvedli intenzivni podpovršinski terenski pregled, ob katerem smo odkrili ožgane kosti in rimsko lončenino. Nato smo za določitev arheološkega potenciala opravili testni izkop s katerim smo […]