Tag

Umestitev ceste

Ruše

/
V aprilu 2018 smo opravili intenzivni podpovršinski terenski pregled in testni izkop ročnih testnih jam na lokaciji, ki je vpisana v register dediščine pod Evidenčno številko dediščine (EŠD): 6344 – Ruše – Rimskodobno gomilno grobišče Dobrava. Historična analiza je pokazala, da so bile površine tudi v preteklih stoletjih gozdnate.