Tag

Logistični center

Ptuj

/
Na Ptuju smo v letih 2018 in 2019 izvedli raziskave ob gradnji, ki so jim v letu 2020 sledila izkopavanja. Odkrita stratigrafija med arheološkimi raziskavami je dokaj kompleksna in zajema geološko osnovo, na kateri se je razvilo in večfazno rimsko najdišče z (zgodnje)antično naselbino, grobiščem, več fazami dolgega linearnega jarka, ruševinsko fazo, novoveškimi in recentnimi […]