Kje najdete zakon o varstvu kulturne dediščine in več informacij o postopkih pri gradnji na zaščitenem območju

Eno od najpogostejših vprašanj, s katerimi se srečujemo, je, kje je mogoče preveriti ali je zemljišče znotraj arheološkega najdišča, in kateri zakon ureja spomeniška območja in gradnjo na takšnem območju.

V Sloveniji ureja področje nepremične arheološke dediščine Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), ki je dostopen na strani Pravno informacijskega sistema.

Vsem graditeljem in projektantom priporočamo, da pred začetkom projekta preverijo status zemljišča na spletnem portalu Register kulturne dediščine RKD. Na portalu je mogoče vpisati številko parcele in katastrsko občino ali pa tudi naslov in z nekaj kliki enostavno preveriti ali je zemljišče morda del registrirane arheološke dediščine. Prav tako pa lahko pridobimo podatek ali je zemljišče znotraj kulturne krajine, zaščiteno kot stavba ali naselje, park ipd.

V kolikor nameravate graditi na območju, ki je vpisano v Register kulturne dediščine priporočamo branje strani Nasveti za lastnike in opis postopka za izdajo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, vloga na strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS. Razlaga postopka za izdajo Kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je podrobno opisana na strani Ministrstva za kulturo – opis postopka.

Naše novice

Zanimivosti s področja, kaj se lahko zgodi arheologu med delom.

Zadnji projekti