Projekt Cerknica

V letu 2011 smo izvedli intenzivni podpovršinski terenski pregled, ob katerem smo odkrili ožgane kosti in rimsko lončenino. Nato smo za določitev arheološkega potenciala opravili testni izkop s katerim smo potrdili obstoj rimskega grobišča. V letu 2012 smo izvedli izkopavanja zelo obsežnega biritualnega rimskega grobišča Sinja Gorica v Cerknici s 165 grobovi, kjer prevladujejo žgani pokopi v preprosti jami. Raziskava je odkrila številne nove podatke o rimskih priseljencih in staroselskih prebivalcih, npr. to, da so na Cerkniško v rimskem času uvažali dragocen srebrn in bronast nakit, steklene posode in fino lončenino, pa tudi olive. Tu smo skupaj z ekipo presenetljivo odkrili tudi prvi rimskodobni nagrobnik na Notranjskem.