Arheološke raziskave

Izvajamo vse vrste predhodnih arheoloških raziskav:

Površinski pregled - ekstenzivni in intenzivni terenski pregled odprtih površin

Površinski pregled odprtih površin se izvaja, ko so površine dostopne za pregled, predvsem na njivah in poljih. Raziskava se lahko odvija ekstenzivno ali intenzivno, v mreži 50×50 m ali mreži 10×10 m. Pri površinskem pregledu odprtih površin se natančno pregleda površino, pobere morebitne najdbe, ki se jih nato obdela in statistično ter prostorsko ovrednoti. Raziskava zajema tudi poterensko obdelavo arhiva najdišča in pripravo strokovnega poročila.

Podpovršinski pregled – ekstenzivni in intenzivni terenski pregledi zaprtih površin

Podpovršinski pregled zaprtih površin se izvaja, ko so površine nedostopne za površinski pregled, predvsem na travnikih in v gozdu. Raziskava se lahko odvija ekstenzivno ali intenzivno, v mreži 50×50 m ali mreži 10×10 m. Pri tovrstnem terenskem pregledu se na vsakih 50 ali 10 m izkoplje jamico velikosti 40x40x40 cm, natančno zabeleži plasti in pobere morebitne najdbe. Najdbe se nato obdela in statistično ter prostorsko ovrednoti. Raziskava zajema tudi poterensko obdelavo arhiva najdišča in pripravo strokovnega poročila.

Topografija

Topografija je raziskovalni postopek za pregled večjega območja v obliki terenskega obhoda z neposrednim pregledom tal. Navadno se odvija na območju, kjer so predhodni postopki (historična analiza, analiza starih kartografskih virov, LiDAR – lasersko skeniranje terena ipd.) nakazali na možnost do takrat nepoznanega obstoja arheoloških ostalin ali struktur. Raziskava zajema tudi poterensko obdelavo arhiva najdišča in pripravo strokovnega poročila.

Raziskave ob gradnji

Raziskave ob gradnji se izvajajo sočasno z gradbenimi deli ob posegih v tla. Med raziskavami ob gradnji odkrivamo in dokumentiramo arheološke pomembne pojave, najdbe, plasti in strukture. Raziskava zajema tudi poterensko obdelavo arhiva najdišča in pripravo strokovnega poročila.

Testni izkop - ročni in strojni, jam in jarkov

Testni izkop se izvaja z namenom pridobivanja ocene arheološkega potenciala arheološkega območja ali najdišča. Testni izkop se izvede ročno, strojno ali kombinirano v obliki testnih jam ali testnih jarkov z namenom pridobitve podatkov o prisotnosti, dimenzijah in sestavi arheoloških ostalin v tleh. Raziskava zajema tudi poterensko obdelavo arhiva najdišča in pripravo strokovnega poročila.

Izkopavanja

Arheološka izkopavanja se izvajajo z namenom sistematičnega zbiranja, preučevanja in dokumentiranja najdiščnih informacij. Med izkopavanjem se zbira in preučuje tako stratigrafske informacije kot arheološke ostaline, pa tudi ekofakte (rastlinski, živalski, človeški ali mineralni ostanki). Po pripravi prvega strokovnega poročila in opravljeni poterenski obdelavi arhiva najdišča izdelamo končno poročilo.

Dokumentiranje uničenja

Dokumentiranje uničenja se izvaja po uničenju ali poškodovanju arheološkega najdišča. Namen dokumentiranja je ugotoviti obseg uničenja ali poškodovanja najdišča in dokumentirati posledice uničenja na arheoloških ostalinah. Raziskava zajema tudi poterensko obdelavo arhiva najdišča in pripravo strokovnega poročila.

Strukturni pregled in stavbne analize

Strukturni pregled in stavbne analize so raziskave s katero dokumentiramo arheološke vsebine in stanje ohranjenosti grajenih objektov, njihovih delov ali naprav na površju tal ali dnu vodnih teles. Raziskava zajema tudi poterensko obdelavo arhiva najdišča in pripravo strokovnega poročila.