Projekt Ruše

V aprilu 2018 smo opravili intenzivni podpovršinski terenski pregled in testni izkop ročnih testnih jam na lokaciji, ki je vpisana v register dediščine pod Evidenčno številko dediščine (EŠD): 6344 – Ruše – Rimskodobno gomilno grobišče Dobrava. Historična analiza je pokazala, da so bile površine tudi v preteklih stoletjih gozdnate. Intenzivni terenski pregled je pokazal šibko prisotnost rimskodobnih ostalin in ožgane gline. V testnih izkopih smo dokumentirali arheološke strukture in/ali ostaline, prevladujejo prazgodovinske ostaline. Ročni testni izkop testnih jam je potrdil prisotnost rimskodobnih ostalin, na katere je pokazal intenzivni terenski pregled, in tudi prazgodovinskih ostalin ter struktur.