Projekt Ptuj

Na Ptuju smo v letih 2018 in 2019 izvedli raziskave ob gradnji, ki so jim v letu 2020 sledila izkopavanja. Odkrita stratigrafija med arheološkimi raziskavami je dokaj kompleksna in zajema geološko osnovo, na kateri se je razvilo in večfazno rimsko najdišče z (zgodnje)antično naselbino, grobiščem, več fazami dolgega linearnega jarka, ruševinsko fazo, novoveškimi in recentnimi obdelovalnimi površinami in recentnimi uničenji. V fazi zgodnje naselbine in v dolgem linearnem jarku smo dokumentirali votivne predmete, med katerimi izstopajo posode z okrasom kač in želv, ki se povezujejo z obredi. Odkrili smo nenavadno veliko predmetov, ki so jih Rimljani uporabljali v svojih obredih, npr. svinčene kipce in keramične upodobitve delov telesa, ki so jih darovali ob prošnji za ozdravitev. Z opravljeno terensko raziskavo smo pričakovano potrdili obstoj rimskodobnega grobišča na tej lokaciji, dokumentirali pa smo več do sedaj nepoznanih struktur na tem delu Petovione, npr. dolge linearne jarke. Preliminarno sklepamo, da imamo opraviti z novo svetiščno lokacijo v Petovioni, ki dopolnjuje že poznano topografijo religioznih objektov Petovione.