Arheologija po svetu

Spoznaj arheološko dediščino svetovnega pomena.

Kulturna in naravna dediščina, ki je prepoznana kot pomembna za večje območje, se lahko uvrsti na Seznam svetovne dediščine. Seznam svetovne dediščine vodi mednarodna organizacija UNESCO s sedežem v Parizu v Franciji.

Na seznam je uvrščenih tudi nekaj arheoloških najdišč iz Slovenije, ki jih toplo priporočamo za ogled:
Prazgodovinska kolišča na Igu na Ljubljanskem barju,
Škocjanske jame,
Dediščina živega srebra Idrija-Almaden.

Pogled na lokacijo arheološke raziskave ob Rudniškem gledališču v Idriji.

Naše novice

Zanimivosti s področja, kaj se lahko zgodi arheologu med delom.

Zadnji projekti